Bankovky Československa 1918 - 1993

Tato stránka je určena především široké laické veřejnosti. Naleznete zde jednoduchý klíč k určení Vašich bankovek, které jste nalezli doma, zdědili po předcích či jinak získali a zajímá Vás, zda-li je máte věnovat dětem na hraní, či zda-li mají značnou hodnotu v řádech tisíců či desetitisíců. Ocenění vzácnosti bankovek je založeno na jednoduchém bodovém principu, stupni vzácností (Ra), který vychází z aktuální situace na sběratelském trhu v České republice. Každé bankovce či státovce je přiřazen určitý stupeň vzácnosti, který vyjadřuje její vzácnost. Samotné stupně vzácnosti (Ra) slovně definuje níže uvedená tabulka.

(Ra)Vzácnost
01-03velice běžné bankovky
04-05běžné bankovky
06-08středně zajímavé bankovky
09-10sběratelsky zajímavé bankovky
1R-2Rvzácné bankovky
3Rvelmi vzácné bankovky
4RRARITY

Cena bankovky či státovky je závislá nejen na stanoveném stupni vzácnosti (Ra), ale dále na zachovalosti a někdy i na sériovém písmenu či řezu číslovače. V naší tabulce jsme se snažili zachytit pouze ty nejdůležitější varianty a upozorňujeme, že existují další sběratelsky ceněné varianty, jejichž zachycení je nad možnosti našeho seznamu. Rádi Vám však pomůžeme s oceněním, pošlete-li nám popis či obrázek Vaší varianty, kterou jste nenalezli v tabulce. V případě Vašeho zájmu zdarma zprostředkujeme prodej vašich bankovek za nejvyšší možnou cenu.

Stupně vzácnosti (Ra) jsou stanoveny pro neperforované bankovky. Perforované (SPECIMEN, NEPLATNÉ, 3 malé dirky po roce 1945) mají až na vyjímky nižší. Pro bankovky a státovky z let 1926 - 1961 je stupeně vzácnosti (Ra) vždy maximálně do 05.

Bankovky a státovky jsme pro Vás seřadili chronologicky od vzniku samostatného Československa v roce 1918 do jeho rozpadu v roce 1993. Soupis obsahuje i bankovky a státovky vydávané na území Protektorátu Čechy a Morava a na území samostatného Slovenského Štátu v období Druhé světové války. Jednotlivé historické etapy emise bankovek a státovek jsou od sebe přehledně odděleny.ČísloBankovkaDatumPoznámka(Ra)
Prozatimní státovky (kolkované bankovky RUB) - 1919
1 10 K 2.1.1915 stříhaný kolek 03
      zoubkovaný kolek 10
2 20 K 2.1.1913 I. vydání 03
3 20 K 2.1.1913 II. vydání 05
4 50 K 2.1.1914   05
5 100 K 2.1.1912 stříhaný kolek 03
      zoubkovaný kolek 10
6 1 000 K 2.1.1902   05
Státovky 1.emise 1919
7 1 Kč 15.4.1919   03
8 5 Kč 15.4.1919   06
9 10 Kč 15.4.1919   10
10 20 Kč 15.4.1919   10
11 50 Kč 15.4.1919   1R
12 100 Kč 15.4.1919   2R
13 500 Kč 15.4.1919   3R
14 1 000 Kč 15.4.1919   2R
15 5 000 Kč 15.4.1919   4R
Státovky 2.emise 1920 - 1923
16 100 Kč 14.1.1920   10
17 5 000 Kč 6.7.1920 neperforovaná 1R
      SPECIMEN 04
18 5 Kč 28.9.1921   08
19 50 Kč 12.7.1922   1R
20 500 Kč 6.10.1923   3R
Bankovky NBČS 1926 - 1939
21 20 Kč 1.10.1926 série A - Z 1R
        03
22 10 Kč 2.1.1927 série S.O. 1R
        03
23 500 Kč 2.5.1929   06
24 50 Kč 1.10.1929   04
25 100 Kč 10.1.1931   04
26 1 000 Kč 8.4.1932   08
27 1 000 Kč 25.5.1934   06
N1 1 Kč ND(1938) NEVYDANÁ 08
N2 5 Kč ND(1938) NEVYDANÁ 10
Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945
28 1 K ND(1938/40) přetisk ruční 04
  1 K ND(1938/40) přetisk strojový 04
29 5 K ND(1938/40) přetisk ruční 07
  5 K ND(1938/40) přetisk strojový 10
30 1 K ND(1940)   01
31 5 K ND(1940)   01
32 100 K 20.8.1940 I. vydání 04
33 100 K 20.8.1940 II. vydání 04
34 50 K 12.9.1940   05
35 500 K 24.2.1942 I. vydání 08
36 500 K 24.2.1942 II. vydání 05
37 10 K 8.7.1942   02
38 1 000 K 24.10.1942 I. vydání 08
39 1 000 K 24.10.1942 II. vydání 04
    24.10.1942 III. vydání 08
N3 5 000 K 1920/1943 NEVYDANÁ 06
40 20 K 24.1.1944   03
41 5 000 K 24.2.1944   08
42 50 K 25.9.1944   05
Slovensko 1939 - 1945
43 100 Ks ND(1931/39) A - Z 1R
      Aa - Zc 10
44 500 Ks ND(1929/39)   08
45 1 000 Ks ND(1934/39)   1R
46 10 Ks 15.9.1939   04
47 20 Ks 15.9.1939 Ab 1 - De 8 1R
    15.9.1939 Ef 10 - Sr 84 06
48 100 Ks 7.10.1940 I. vydání 03
49 100 Ks 7.10.1940 II. vydání 03
50 100 Ks 15.10.1940   03
51 1 000 Ks 25.11.1940   05
52 500 ks 12.7.1941   05
53 20 Ks 11.9.1942   03
54 10 Ks 20.7.1943   03
N5 5 000 Ks 18.12.1944   09
55 5 Ks ND (1945) A, D 03
      K 08
      H, S, O, X 1R
Korunové poukázky 1944
56 1 K 1944   01
57 5 K 1944   01
58 20 K 1944   02
59 100 K 1944   05
60 500 K 1944   07
61 1 000 K 1944   1R
      SPECIMEN 02
Kolkované peníze na Slovensku 1945
62 100 Ks 7.10.1940 kolek na 48 03
63 100 Ks 7.10.1940 kolek na 49 03
64 500 Ks 12.7.1941 kolek na 52 05
65 1 000 Ks 25.11.1940 kolek na 51 05
66 100 K 1944 kolek na 59 05
67 500 K 1944 kolek na 60 08
68 1 000 K 1944 kolek na 61 1R
Poukázka 2000 K na Slovensku
69 2 000 K 1945   2R
      SPECIMEN 03
Státovky 1945 - "Londýnská emise"
70 5 Kčs ND(1945)   01
71 10 Kčs ND(1945)   01
72 20 Kčs ND(1945)   02
73 50 Kčs ND(1945)   03
74 100 Kčs ND(1945)   03
75 500 Kčs ND(1945)   10
76 1 000 Kčs ND(1945)   05
Bankovky a státovky 1945 - 1953
77 100 Kčs 16.5.1945   03
78 1 000 Kčs 16.5.1945   05
79 5 000 Kčs 1.11.1945   06
N8 1 Kčs 1946 NEVYDANÁ 02
78 500 Kčs 12.3.1946   04
81 50 Kčs 3.7.1948   04
82 5 Kčs 25.1.1949   01
83 20 Kčs 1.5.1949   02
84 10 Kčs 4.4.1950   01
85 50 Kčs 29.8.1950   02
N9 1 000 Kčs 9.5.1951 NEVYDANÁ 1R
N10 100 Kčs 24.10.1951 NEVYDANÁ 1R
N11 20 Kčs 25.2.1953 NEVYDANÁ 1R
N12 50 Kčs 29.8.1950 NEVYDANÁ 3R
N13 10 Kčs 25.2.1953 NEVYDANÁ 3R
Bankovky a státovky 1953
86 1 Kčs 1953   01
87 3 Kčs 1953   01
88 5 Kčs 1953   01
89 10 Kčs 1953   02
90 25 Kčs 1953   03
91 50 Kčs 1953   03
92 100 Kčs 1953   03
Bankovky a státovky 1958 - 1989
93 25 Kčs 1958   03
94 10 Kčs 1960 série H,F 05
        01
95 3 Kčs 1961   01
96 5 Kčs 1961   01
97 25 Kčs 1961 E 07
        03
98 100 Kčs 1961 B, C, D 06
        04
99 50 Kčs 1964 K 08
        04
100 20 Kčs 1970   01
101 500 Kčs 1973   05
102 1 000 Kčs 1985   05
103 10 Kčs 1986   01
104 50 Kčs 1987   01
105 20 Kčs 1988   01
106 100 Kčs 1989   03

© www.bankovky.com